Metode inovative de organizare şi derulare a stagiilor de practică în învăţământul profesional şi tehnic

iulie 10, 2010 at 8:04 am (Uncategorized)

O oportunitate pentru formarea continuă a cadrelor didactice din România o constituie proiectele de mobilitate „Leonardo da Vinci”. Un astfel de proiect, ce a avut ca scop formarea unui grup de profesori pentru implementarea în liceele tehnologice cu profil servicii a unei noi concepţii cu privire la organizarea şi derularea stagiilor de practică a elevilor, este cel prezentat în continuare.

Proiectul s-a derulat în perioada 8 martie – 21 martie 2010 în Franţa, ca urmare a parteneriatului între PME Apprentissage – Paris şi Şcoala Superioară Comercială « Nicolae Kretzulescu » – Bucureşti (şase profesori participanţi: Camelia Panciu, Daniela Paraschiv, Manuela Jaber, Natalia Danciu, Gabriela Dîrloman şi Elena Bălan, profesori implicaţi în derularea stagiilor de practică ale elevilor de liceu şi ale studenţilor din Academia de Studii Economice).

A fost ales ca partener direct PME APPRENTISSAGE din Franţa, deoarece Şcoala Superioară Comercială « Nicolae Kretzulescu » a avut colaborări din anul 2007 cu această instituţie, colaborări care s-au finalizat cu succes. Partenerul francez şi-a asumat toate sarcinile, aspect redactat şi în scrisoarea de intenţie, ceea ce a condus la îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor proiectului.

Proiectul a urmărit realizarea unui schimb de experienţă a profesorilor români şi francezi în vederea armonizării sub aspect logistic, pedagogic, al instrumentelor de evaluare şi certificare a stagiilor de practică derulate de elevii care se pregătesc în specializările: Tehnician în activităţi economice, Tehnician în contractări şi achiziţii, Tehnician în administraţie, Tehnician în turism, Tehnician în comerţul internaţional.

Obiectivele proiectului au vizat:
-Analizarea, adecvarea şi actualizarea instrumentelor necesare organizării, derulării şi monitorizării stagiilor de practică;
-Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri francez în vederea derulării stagiilor de practică, prin întâlniri de lucru cu diverşi reprezentanţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii;
-Dezvoltarea multilingvismului, a contactelor interculturale şi a managementului intercultural prin activităţi social şi culturale;
– Cultivarea muncii în echipă pe tot parcursul derulării proiectului şi mai ales în activitatea de finalizare a acestuia.

Temele proiectului (prin logistică, continuţul curriculum-ului, contactarea agenţilor economici, instrumentele de evaluare şi certificare a stagiilor de practică) au fost concepute în colaborare cu partenerul francez, pe baza unui program zilnic, astfel încât să conducă la promovarea unui context adecvat al cunoaşterii şi cooperării în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Partea română, prin coordonatorul de proiect a înaintat organizaţiei de primire franceze o propunere de program în concordanţă cu obiectivele propuse în proiect, program care a suferit modificări din partea colegilor francezi în funcţie de calendarul activităţilor ce urmau a fi derulate in perioada mobilităţii. Timp de 8 ore zilnic, s-a lucrat pe echipe, dar şi individual, realizând astfel transferul de bune practici din partea partenerului francez care are experienţă în domeniul stagiilor de practică din învăţământul profesional şi tehnic, în final fiind îndeplinite toate obiectivele propuse în proiect.

Activităţile derulate au fost diverse: mese rotunde, prezentări, dezbateri, asistenţe la activităţi de formare, ateliere de lucru, iar profesorii români şi francezi au susţinut politicile statelor lor privind formarea pe tot parcursul vieţii şi şi-au dezvoltat aptitudini şi competenţe profesionale, lingvistice, comportamentale, interculturale privind munca în echipă şi utilizarea TIC.

Pe parcursul acestui proiect au fost realizate următoarele materiale, cu scopul de a fi aplicate pentru eficientizarea practicii elevilor: model de convenţie de practică, portofoliu pentru stagiile de practică (adaptat la nivel european), plan tip pentru o misiune profesională a elevilor români, grilă criterială de evaluare a proiectului elaborat de elevi la finalul stagiului de practică, model de platformă electronică, breviar de norme de management intercultural aplicabile în stagiile de practică din firmele europene, proiect didactic de predare în echipă.

Rolul acestor materiale este de a propune noi modalităţi de lucru care să faciliteze şi să îmbunătăţească procedurile şi calitatea desfăşurării stagiilor de practică în liceul nostru, în liceele tehnologice din România, asigurând astfel transferul de bune practici pe baza experienţei sistemului de educaţie francez.

Oportunităţile de relaţionare profesională: Conform coordonatelor programului Leonardo da Vinci, prezentul proiect a promovat cooperarea, schimbul de experienţă şi introducerea aspectelor inovative în procesul didactic, prin temele propuse urmărindu-se creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii europene în sistemele şi practicile de formare profesională.

Prin discuţiile purtate eficient cu diverşi agenţi economici francezi, s-a creat cadrul necesar al contactelor care pot constitui elementul de sustenabilitate al proiectului, agenţii economici francezi fiind interesaţi să dezvolte parteneriate viitoare pentru stagiile de practică ale elevilor români. Totodată, s-a decis din partea profesorilor români, crearea unei baze de date cu agenţii economici interesaţi în derularea stagiilor de practică ale elevilor francezi.

Schimbul personal de experienţă, dar şi de grup a profesorilor români participanţi la proiect a fost validat prin Certificatul de mobilitate Europass, prin obţinerea de credite profesionale transferabile pentru schimburile de experienţă realizate, conform ordinului 6319/19.12.2008

Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat atât cu sprijinul organizaţiei de trimitere, cât şi cu cel al organizaţiei de primire:
– La avizierul electronic Santos Dumont
– Pe siteul Liceului Santos Dumont
– La nivelul ariilor curriculare “Tehnologii” și „Limbă și comunicare”
– La nivelul Comisiei metodice municipale „Tehnologii” – promovarea portofoliului
– La Simpozionul național ”Dimensiunea europeană a educației cu tema „Participarea școlilor românesti la proiecte educaționale internaționale”
– Articol Tribuna Învățământului
– Pe siteul liceului nostru http://www.kretzulescu.ro
– Pe siteul http://www.dsu.lx
– Pe Compendiul Proiecte Leonardo da Vinci 2010
– Pe blogul proiectului METINOV

Activităţile care au permis cunoaşterea aspectelor sociale, a valorilor culturale şi spirituale ale Franţei au vizat diverse obiective pe care le oferă Parisul: Castelul Versailles, Micul Trianon, Marele Trianon, Grădinile Tuilleries, Parcul din Saint Cloud, Basilica Sacre Coeur, Sena şi podurile sale, Catedrala Notre Dame, Cartierul latin, Tour Eiffel, L’Opera Francaise, Muzeul Louvre, Biserica Saint Trinite, Champ de Mars, Domul Invalizilor, Arcul de Triumf, Champs Elyses, La Defense, Muzeul d’Orsay, Place de la Concorde, La Madeleine, Montmartre, Basilica Saint Cloud, Castelul Vinncennes, Cite des Sciences.

În concluzie, în Şcoala Superioară Comercială « Nicolae Kretzulescu” există un grup larg de profesori care dovedesc o bună pregătire profesională şi care prezintă deschidere, flexibilitate şi iniţiativă în utilizarea metodelor inovative, eficiente pentru regândirea stagiilor de practică a elevilor.

Prin parteneriatul ce s-a încheiat cu PME Apprentissage se va dezvolta capacitatea de a elabora şi implementa noi proiecte ai căror beneficiari vor fi elevii români care vor derula stagii de practică. În acest mod, proiectul este sustenabil, incluzând operaţiuni şi activităţi care vor contribui la reformarea stagiilor de practică din domeniul profesional şi tehnic din România.

Reuşita proiectelor Leonardo da Vinci pe care Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” le-a efectuat de-a lungul anilor, la care se adaugă şi prezentul proiect se explică prin existenţa unei strânse colaborări cu experţii ANPCDEFP. Aceştia ne-au asigurat consiliere şi îndrumare, o comunicare pozitivă, dar şi un feed-back  real , ceea ce justifică îndeplinirea obiectivelor propuse de proiect, dar şi creşterea calităţii formării profesionale în concordanţă cu normele Uniunii Europene.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: